Kars Kalesi'nin güney yamacında bulunan yapı, Kars'ta bir süre hüküm sürmüş olan Bagratlı Krallığı döneminde inşa edilmiştir. Krallığın başında bulunan Kral Abbas tarafıdan yaptırılan kilisenin yapılış tarihi MS 937 yılıdır. Plan itibariyle bir yonca yaprağını andıran mimari tarzda inşa edilmiştir. On birinci yüzyılda müslümanların egemenliğine giren şehirde ki bu yapı camiye çevrilmiş uzun bir süre cami olarak kullanıldıktan sonra tekrar el değiştiren şehir nedeniyle kilise olarak değerlendirilen yapı bir süre sonra terkar şehrin müslüman tarafından alınması ile birlikte cami olarak kullanılmaya devam etmiştir. 

Dışarıdan bakıldığında yapının üst kubbe kısmında görülen kabartma figürlerin on iki havariyi ifade ettiği söylenmektedir. Yaklaşık 17 yıl Kars ve çevresinde bulunan eserlerin sergilendiği bir müze olarak değerlendirilen yapı sonrasında cami olarak tekrar kullanılmaya başlamıştır. Yapının iç kısmıda oldukça sade ama bir o kadarda dikkat çekicidir. Tipik bir Ermeni kilisesi örneğini gösteren yapının apsisi yarım daire biçimindedir. Ana mekan 12 metre çapındaki kubbe ile örtülüdür.

REHBER